GUTIÉRREZ PÉREZ, J.; POZO LLORENTE, M. T. Avances e retrocesos no campo da avaliación da educación ambiental: dunha tarea pendiente a unha realidade en marcha. AmbientalMENTEsustentable, v. 01, n. 01-02, p. 103-120, 1 Apr. 2013.