Heras Hernández, F. (2013). A participación como proceso de aprendizaxe e coñecemento social. AmbientalMENTEsustentable, 01(01-02), 229-242. https://doi.org/10.17979/ams.2006.01.01-02.746