Martínez López, Álvaro, & Rivadulla López, J. C. (2021). A relevancia e evolución da Educación Ambiental. Adecuación da súa presencia nos currículos educativos. AmbientalMENTEsustentable, 27(2), 35-49. https://doi.org/10.17979/ams.2020.27.2.7110