Nacións Unidas. (2020). Seis pasos para un planeta máis limpo e saudable despois da pandemia do coronavirus. AmbientalMENTEsustentable, 27(1), 163-167. https://doi.org/10.17979/ams.2020.27.1.6620