González Méndez, M. (2020). A muralla moderna de Vigo, Pontevedra, do estudio á Interpretación do Patrimonio. AmbientalMENTEsustentable, 27(1), 131-145. https://doi.org/10.17979/ams.2020.27.1.6555