Madeira, J. P. (2019). Xestión participativa dos Recursos Naturais no Arquipélago dos Bijagós. AmbientalMENTEsustentable, 26(1-2), 71–78. https://doi.org/10.17979/ams.2019.26.1-2.6553