ONU, P. (2018). Transformando o noso Mundo: A Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable. AmbientalMENTEsustentable, 25(1), 171–190. https://doi.org/10.17979/ams.2018.25.1.4655