Costa Argemí, E. (2018). A Interpretación do Patrimonio e a comunidade local no novo proxecto museográfico do refuxio antiaéreo da Estación da Garriga. AmbientalMENTEsustentable, 25(1), 137-154. https://doi.org/10.17979/ams.2018.25.1.4654