Machado Silva, M. (2018). Análise de factores relevantes para impulsar a participación social nas unidades de conservación da Amazonía brasileña. AmbientalMENTEsustentable, 25(1), 117-136. https://doi.org/10.17979/ams.2018.25.1.4653