González Ordaz, G. I., & Vargas-Hernández, J. G. (2018). A economía circular como filosofía da economía verde e como estratexia de responsabilidade social. AmbientalMENTEsustentable, 2(22), 49-61. https://doi.org/10.17979/ams.2016.02.022.3335