da Silva Gomes, V. M., & Lessa Catalão, V. M. (2015). “Kosi ewe, kosi orisa” (Sen folla non hai orixá): experiencias ecolóxicas nun candreiro terreiro. AmbientalMENTEsustentable, 02(020), 1857–1877. https://doi.org/10.17979/ams.2015.02.020.1703