(1)
Organizaci├│ns, V. Un Planeta, Unha Sa├║de. Facendo a Paz Coa Terra . Ambient Sustent 2021, 27, 103-109.