(1)
Monteiro, S.; Heleno, L.; Sebastião, F.; Ispolnov, K.; Santos, O. Recoñecemento Da sinalética De Seguridade: A Súa Influenza Na redución De Accidentes E minimización Do Impacto Ambiental. Ambient Sustent 2021, 27, 69-81.