(1)
González Ordaz, G. I.; Vargas-Hernández, J. G. A economía Circular Como filosofía Da economía Verde E Como Estratexia De Responsabilidade Social. Ambient Sustent 2018, 2, 49-61.