(1)
de Oliveira Tozato, M.; Andrade Torales Campos, M. Educación Ambiental E Mudanzas climáticas: Unha Pescuda exploratória No Contexto Brasileiro. Ambient Sustent 2015, 02, 281-296.