[1]
Bisquert i Pérez, K.M., Agundez-Rodriguez, A. and Meira Cartea, P.A. 2022. Boas prácticas socioeducativas para a promoción da eco-cidadanía e da cultura da sustentabilidade nas canles e espazos alternativos de consumo responsable de alimentos na provincia da Coruña. AmbientalMENTEsustentable. 28, 1-2 (Dec. 2022), 73-90. DOI:https://doi.org/10.17979/ams.2021.28.1-2.9447.