[1]
Heras Hernández, F. 2013. A participación como proceso de aprendizaxe e coñecemento social. AmbientalMENTEsustentable. 01, 01-02 (Apr. 2013), 229-242. DOI:https://doi.org/10.17979/ams.2006.01.01-02.746.