[1]
Nacións Unidas 2020. Seis pasos para un planeta máis limpo e saudable despois da pandemia do coronavirus. AmbientalMENTEsustentable. 27, 1 (Jun. 2020), 163-167. DOI:https://doi.org/10.17979/ams.2020.27.1.6620.