[1]
ONU, P. 2018. Transformando o noso Mundo: A Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable. AmbientalMENTEsustentable. 25, 1 (Jan. 2018), 171–190. DOI:https://doi.org/10.17979/ams.2018.25.1.4655.