Contido principal do artigo

Mariana de Oliveira Tozato
Universidade Federal do Paraná
Brasil
https://orcid.org/0000-0001-5805-9484
Marília Andrade Torales Campos
Universidade Federal do Paraná
Brasil
https://orcid.org/0000-0002-4026-6239
Vol. 02 Núm. 020 (2015), Educación ambiental e alteracións climáticas, páxinas 281-296
DOI https://doi.org/10.17979/ams.2015.02.020.1605
Enviado: Jun 9, 2016 Publicado: Dec 14, 2015
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

O artigo presenta o resultado dunha pescuda exploratória que constitúe parte dunha pescuda do #Máster en marcha. Esta trata de investigar as interpretacións dos docentes de Ciencias e Lingua Portuguesa do Ensino Fundamental ( Curitiba - Brasil) en relación ás mudanzas climáticas. Neste momento a busca en producións científicas (artigos, teses e dissertações) brasileiras nos dez últimos anos, posibilitou identificar a expansión das pescudas en relación ás mudanzas climáticas en diversas áreas do coñecemento, que aínda que, presenten cantidades tímidas posúen contribucións extremamente significativas ao campo social. Canto á educación ambiental, a carencia de pescudas na interface coas mudanzas climáticas, indica a emerxencia dun campo investigativo denso, pois as interaccións sociais que emerxen deste novo contexto ambiental constitúe un coñecemento que precisa ser incorporado ás prácticas pedagóxicas dos profesores nas súas accións de ensino.

Detalles do artigo

Referencias

ANDRADE, F. M. R (2014). Educação Ambiental Amazônia: um estudo sobre as representações sociais de pedagogos, nas escolas da rede pública municipal de Castanhal – Pará. (Doutorado em Educação). Departamento de Teoria da Educação, História da Educação e Pedagogia Social. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

BRASIL (2009) Lei nº 12.187. Política Nacional sobre mudanças no clima, Brasília, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm

BRASIL (2009), Pesquisa de opinião pública nacional – O brasileiro e as mudanças climáticas, DataSenado, pp.1-6. Disponível em: http://www.senado.gov.br/senado/datasenado/pdf/datasenado/DataSenado-Pesquisa-O_Brasileiro_e_as_Mudancas_Climaticas.pdf

BRUGGER, P (1994). Educação ou adestramento ambiental? Florianópolis: Letras Contemporâneas.

CAPRA, F. As conexões ocultas (2002). São Paulo: Cultrix.

GONZÁLEZ GAUDIANO, É e MEIRA CARTEA, P.A (2009), Educación, comunicación y cambio climático. Resistencias para la acción social responsable, Trayectorias, vol. 11, número 29, pp.6-38.

GONZÁLEZ-GAUDIANO, E. J, (2012). La representación social del cambio climático. Una revisión internacional. Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol.17, número 55, pp.1035 – 1062.

GONZÁLEZ-GAUDIANO, E. J e MALDONADO-GONZÁLEL, A.L (2014), ¿Qué piensan, dicen y hacen los jóvenes universitarios sobre el cambio climático? Un estudio de representaciones sociales, Educar em revista Ensino Superior e questões ambientais: mudanças climáticas, ambientalização curricular e formação de professores, vol. especial, número 3, pp.35-55.

GUERRA, A. F e JACOBI, P e SULAIMAN, S. N e NEPOMUCENO, T (2010), Mudanças Climáticas, Mudanças Globais: Desafios para a educação, Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, vol. especial, pp.88-105.

IPCC, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp.1132.

IPCC, Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA pp.40.

JACOBI, P. R (2005), Educação Ambiental: o desafio da construção de um pensamento crítico, complexo e reflexivo, Educação & Pesquisa, vol.31, número 2, pp. 233-250.

JACOBI, P. R. e GUERRA, A. F. S e SULAIMAN, S. N e NEPOMUCENO, T (2011), Mudanças climáticas globais: a resposta da educação, Revista Brasileira de Educação, vol. 16, número 46, pp. 135-269..

MEIRA CARTEA, P.A (2009), Comunicar el cambio climático. Escenário social y líneas de actuación, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

MEIRA CARTEA, P. Á (2013), Problemas ambientales globales y educación ambiental: una aproximación desde las representaciones sociales del cambio climático, Revista Integra Educativa, vol.6, número 3, pp.29-64.

MEIRA CARTEA, P. A. e ARTO BLANCO, M. e HERNÁNDEZ, F.H. e CUNHA, L.I. e CARTIÑEIRAS, J.J.L e SOUTO, P.M. (2013). La respuesta de la sociedade española ante el cambio climático: 2013. Madrid: Fundación MAPFRE/ Aldine Editoral.

REIGOTA, M (1994). O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense.

TORALES CAMPOS, M. A (2006). A práxis da educação ambiental como processo de decisão pedagógica: um estudo biográfico com professoras da Educação Infantil na Galiza (Espanha) e no Rio Grande do Sul (Brasil). (Doutorado em Educação). Departamento de Educação, História Da Educação e Pedagogia Social. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.