Tucci, E. y Lourenzo-Módia, C. (2021) «Unha achega á aprendizaxe da lingua italiana polo estudantado universitario galego de nivel básico», DIGILEC: Revista Internacional de Lenguas y Culturas, 8, pp. 137–150. doi: 10.17979/digilec.2021.8.0.7555.