Tucci, E., & Lourenzo-Módia, C. (2021). Unha achega á aprendizaxe da lingua italiana polo estudantado universitario galego de nivel básico. DIGILEC: Revista Internacional De Lenguas Y Culturas, 8, 137–150. https://doi.org/10.17979/digilec.2021.8.0.7555