(1)
Lanti, D. Breve antología Narrativa De Literatura española. DIGILEC Rev Int Leng Cult 2018, 1, 248-253.