Pinto-Llona, Ana Cristina, and Enrique Aracil Avila. “Geophysical Survey by Electric Tomography in Sopeña Rockshelter (Asturias, Northern Spain)”. Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe. Revista de Xeoloxía Galega e do Hercínico Peninsular 430 (December 31, 2021): 89-100. Accessed June 2, 2023. https://revistas.udc.es/index.php/CADLAXE/article/view/cadlaxe.2021.43.0.8770.