Twidale, Charles Rowland. “The Power of Moisture: Under and over ‘weathering’ and the ‘umbrella effect’”. Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe. Revista de Xeoloxía Galega e do Hercínico Peninsular 430 (December 31, 2021): 177-184. Accessed June 11, 2023. https://revistas.udc.es/index.php/CADLAXE/article/view/cadlaxe.2021.43.0.8708.