Leal Gomes, C. A. and Neiva, A. M. (2022) “Tourmalines in the Namacotche Li-Cs-Ta granitic pegmatite group, Mozambique: crystal chemistry and origin”, Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe. Revista de Xeoloxía Galega e do Hercínico Peninsular, 440, pp. 132-153. doi: 10.17979/cadlaxe.2022.44.0.9291.