Leal Gomes, Carlos A.A., and Ana M.R. Neiva. 2022. “Tourmalines in the Namacotche Li-Cs-Ta Granitic Pegmatite Group, Mozambique: Crystal Chemistry and Origin”. Cadernos Do Laboratorio Xeolóxico De Laxe. Revista De Xeoloxía Galega E Do Hercínico Peninsular 44 (December):132-53. https://doi.org/10.17979/cadlaxe.2022.44.0.9291.