Sanjurjo Sánchez, Jorge, Juan Ramón Vidal Romaní, Marcos Vaqueiro Rodríguez, Reimundo Costas Vázquez, and Aurora Grandal d’Anglade. 2013. “TL Estimation of Ages of Pottery Fragments Recovered from Granite Caves in the NW Coast of Spain”. Cadernos Do Laboratorio Xeolóxico De Laxe. Revista De Xeoloxía Galega E Do Hercínico Peninsular 37 (December):73-87. https://doi.org/10.17979/cadlaxe.2013.37.0.3584.