GUTAK, J. M.; RUBAN, D. A. Catastrophes versus events in the geologic past: how does the scale matter?. Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe. Revista de Xeoloxía Galega e do Hercínico Peninsular, v. 37, p. 163-179, 9 Dec. 2013.