Leal Gomes, C. A., & Neiva, A. M. (2022). Tourmalines in the Namacotche Li-Cs-Ta granitic pegmatite group, Mozambique: crystal chemistry and origin. Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe. Revista de Xeoloxía Galega e do Hercínico Peninsular, 44, 132-153. https://doi.org/10.17979/cadlaxe.2022.44.0.9291