García Sánchez, J., & Costa-García, J. M. (2021). Remote sensing and geophysical survey in Veladiez. A new sector of the Roman town of Segisamo (Sasamón, Burgos). Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe. Revista de Xeoloxía Galega e do Hercínico Peninsular, 43, 41-60. https://doi.org/10.17979/cadlaxe.2021.43.0.8726