García Sánchez, J., & Costa-García, J. M. (2021). Remote sensing and geophysical survey in Veladiez. A new sector of the Roman town of Segisamo (Sasamón, Burgos). Cadernos Do Laboratorio Xeolóxico De Laxe. Revista De Xeoloxía Galega E Do Hercínico Peninsular, 43, 41–60. https://doi.org/10.17979/cadlaxe.2021.43.0.8726