Twidale, C. R., & Vidal Romaní, J. R. (2020). Are corestones due to weathering and/or tectonism? Problems and suggestions. Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe. Revista de Xeoloxía Galega e do Hercínico Peninsular, 42, 29-52. https://doi.org/10.17979/cadlaxe.2020.42.0.7268