[1]
Leal Gomes, C.A. and Neiva, A.M. 2022. Tourmalines in the Namacotche Li-Cs-Ta granitic pegmatite group, Mozambique: crystal chemistry and origin. Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe. Revista de Xeoloxía Galega e do Hercínico Peninsular. 44, (Dec. 2022), 132-153. DOI:https://doi.org/10.17979/cadlaxe.2022.44.0.9291.