Fernández, L. L. (2020) «Reseña: Paleo Mosquera, Natalia (2018). As políticas municipais de xénero en España. O caso dos municipios galegos (Editorial Laiovento)», Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas, 4(1), pp. 412–417. doi: 10.17979/arief.2019.4.1.5938.