DÍAZ PORTILLO, M.; OTERO URTAZA, E. Pedagoxías alternativas na educación infantil. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación, v. 22, p. 79-97, 5 Jul. 2019.