José Ramón Fernández Ojea e a aplicación da música popular nas escolas

  • José Fernández Fernández Universidade de Vigo
Palabras chave música popular, escolas, canto rexional, pedagoxía

Resumo

Traballo elaborado por José Ramón Fernández Ojea (Ben-Cho-Shey) para explicar a importancia do canto rexional como cerne e argumento educativo nas escolas.

Publicado
2019-12-27
Como citar
Fernández Fernández, J. (2019). José Ramón Fernández Ojea e a aplicación da música popular nas escolas. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa De Historia Da Educación, 23, 293-314. https://doi.org/10.17979/srgphe.2019.23.0.5914
Sección
Documentos