Narciso de Gabriel. Elisa e Marcela. Amigas e amantes

Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2019, 212 pp. ISBN: 978-84-9121-492-2 | Madrid: Morata, 2019, 304 pp. ISBN: 978-84-7112-922-2

Palabras chave mestras, crítica social, século XX, sociedade, recensión

Resumo

Estamos diante dun traballo realizado con obxetividade e moito empeño, en torno á historia real de duas mulleres maestras. Amparado nunha investigación coidada e minuciosa, o profesor de Gabriel achéganos un relato de amor, intriga e sobre todo valor,  atravesado, como non podía ser doutra forma na sociedade española de principios do século XX,  pola crítica socia, a dor e a humillación.

Publicado
2019-12-27
Como citar
Iglesias Galdo, A. (2019). Narciso de Gabriel. Elisa e Marcela. Amigas e amantes. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa De Historia Da Educación, 23, 341-346. https://doi.org/10.17979/srgphe.2019.23.0.5906
Sección
Novas