A represión dos mestres republicanos de Muros

Palabras chave Muros, represión franquista, depuración do maxisterio, consellos de guerra, Francisco Rodríguez Suárez, Xosé Tobío Mayo, Rafael Pardo Carmona, Jesús Álvaro López Brenlla

Resumo

Muros foi o concello da provincia da Coruña cuxo maxisterio sufriu con máis contundencia a represión dos militares sublevados contra a República en 1936: o 48% dos seus docentes foron separados definitivamente do ensino. Neste artigo analízanse, en primeiro lugar, as sancións aplicadas e os cargos formulados, prestando especial atención aos de natureza política e relixiosa. A continuación, reconstruímos as historias de catro mestres que, ademais da depuración profesional, experimentaron a prisión, o exilio e mesmo a morte: Francisco Rodríguez Suárez, Xosé Tobío Mayo, Rafael Pardo Carmona e Jesús Álvaro López Brenlla.

Citas

Costa Rodil, Xesús e Santos Suárez, Xesús. Do Sar ao Monte Louro. Memorial da represión. A Coruña: Deputación Provincial da Coruña, 2019.

Costa Rodil, Xesús e Santos Suárez, Xesús. “De Padrón a Muros. A represión educativa e cultural, 1936-1950.” Barbantía (2010): 53-101.

De Gabriel, Narciso. “O proceso de depuración do maxisterio na provincia da Coruña.” Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación 21 (2017): 119-158.

De Gabriel, Narciso. “Os mestres mortos daquel verán.” A Trabe de Ouro 108 (2018): 15-34.

De Luis Martín, Francisco. La FETE en la Guerra Civil española (1936-1939). Barcelona: Ariel, 2002.

Díaz Fernández. Xerardo. Os que non morreron. Sada: Ediciós do Castro, 1982.

Ermida Meilán, Xosé Ramón e outros, coords., 2017. Os nomes do terror. Galiza 1936: os verdugos que nunca existiron. Santiago de Compostela: Sermos Galiza.

Ermida Meilán, Xosé Ramón. Mortos por amor á Terra. A represión sobre o nacionalismo galego (1936-1960). Santiago de Compostela: Sermos Galiza, 2016.

Fernández Prieto, Lourenzo e Míguez Macho, Antonio, eds., 2018. Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo. Vigo: Galaxia.

Fernández Santander, Carlos. Alzamiento y Guerra Civil en Galicia (1936-1939). Sada: Ediciós do Castro, 2007.

García Díaz, Jesús M. La depuración del magisterio nacional en la provincia de A Coruña. A Coruña: Fundación Luis Tilve, 2018.

Grandío, Emilio, edit., 2007. Anos de odio. Represión e Guerra Civil na provincia da Coruña. A Coruña: Deputación Provincial da Coruña.

Lamela García, Luis. Escapado. Do monte do Pindo ao exilio pasando pola illa de San Simón. Vigo: Xerais, 2009.

Lamela García, Luis. 1936. La “Cruzada” en Compostela. La Guerra Civil y la represión franquista en los documentos policiales y militares. Sada: Ediciós do Castro, 2005.

Lamela García, Luis. A Coruña, 1936. Memoria convulsa de una represión. Sada: Ediciós do Castro, 2005.

Lamela García, Luis. Estampas de injusticia. La Guerra Civil del 36 en A Coruña y los documentos originados en la represión. Sada: Ediciós do Castro, 1998.

Llopis, Rodolfo. La revolución en la escuela. Dos años en la Dirección General de Primera Enseñanza. Madrid: Biblioteca Nueva, 2005, 1ª ed. 1933.

Martín Ramos, José Luis. El Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España. Barcelona: Pasado & Presente, 2015.

Prada Rodríguez, Julio. Geografía de la represión franquista en Galicia. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2011.

Prada Rodríguez, Julio. La España masacrada. La represión franquista de guerra y posguerra. Madrid: Alianza Editorial, 2010.

Tobío Mayo, Xosé. O Frade de dúas almas. Vigo: Galaxia, 2009.

Velasco Souto, Carlos F. Represión e alzamento militar en Galiza. Vigo: A Nosa Terra, 2006.

Publicado
2019-12-25
Como citar
de Gabriel, N. (2019). A represión dos mestres republicanos de Muros. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa De Historia Da Educación, 23, 257-289. https://doi.org/10.17979/srgphe.2019.23.0.5892
Sección
Estudos