Natureza, aprendizaxe experiencial e actividades cooperativas na educación primaria

  • Raquel Cutrín Santos Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo, Facultade de Formación do Profesorada
  • Silvia Basanta Camino Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo, Facultade de Formación do Profesorada https://orcid.org/0000-0003-2094-006X
  • Rubén Navarro Patón Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo, Facultade de Formación do Profesorada
Palabras chave educación primaria, natureza, actividades ao aire libre, aprendizaxe experiencial, traballo cooperativo, metodoloxías

Resumo

Neste estudo faise unha revisión de tres correntes actuais que poden transformar a forma de traballar nos centros de educación primaria. Correntes metodolóxicas que se afastan das convencionais, pero que en absoluto son de recente creación, senón que xa levan varias décadas sendo estudadas tal e como se plasma na literatura. Afondaremos, así, nas actividades na natureza, na aprendizaxe experiencial e no traballo cooperativo, desde unha perspectiva teórica. Do mesmo xeito, analizaremos o currículo da educación primaria co fin de ver se teñen cabida nos programas educativos actuais.

Publicado
2019-07-05
Como citar
Cutrín Santos, R., Basanta Camino, S., & Navarro Patón, R. (2019). Natureza, aprendizaxe experiencial e actividades cooperativas na educación primaria. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa De Historia Da Educación, 22, 99-116. https://doi.org/10.17979/srgphe.2018.22.0.5481
Sección
Monografía. Natureza e educación