Pedagoxías alternativas na educación infantil

Dúas Escolas ao aire libre de Galicia

Palabras chave educación infantil, escolas alternativas, educación ao aire libre, Amadahi, Nenea, medrar creando

Resumo

Este estudo persegue aproximarnos á historia presente partindo do auxe actual das pedagoxías alternativas na educación infantil, potenciando a súa divulgación. Con esta intención, realizouse unha revisión bibliográfica sobre varios proxectos innovadores (Waldorf, Amara Berri, Reggio Emilia, Centros democráticos, Educación no fogar…), a cal se centrou en como evolucionou a educación na natureza ao longo dos anos e as súas particularidades. Xusto despois a investigación virou arredor de dúas escolas galegas ao aire libre (Nenea, medrar creando e Amadahi), afondando nos seus espazos, na súa organización temporal, nas actividades primordiais, nos materiais dispoñibles e nas relacións establecidas nelas mediante observacións e cuestionarios realizados ás mestras co fin de coñecelas máis polo miúdo.

Publicado
2019-07-05
Como citar
Díaz Portillo, M., & Otero Urtaza, E. (2019). Pedagoxías alternativas na educación infantil. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa De Historia Da Educación, 22, 79-97. https://doi.org/10.17979/srgphe.2018.22.0.5475
Sección
Monografía. Natureza e educación