Revista de Lexicografía, Departamento de Letras, Facultade de Filoloxía, Universidade da Coruña, Campus da Zapateira, 15071 A Coruña, España

Contacto principal

José Ignacio Pérez Pascual
Director
Universidade da Coruña
Teléfono 881011761

Contacto de soporte técnico

Revista de Lexicografía