Revista de Lexicografía Departamento de Letras Facultade de Filoloxía Universidade da Coruña Campus da Zapateira 15071 A Coruña, España

Contacto principal

José Ignacio Pérez Pascual
Director
Universidade da Coruña
Teléfono 881011761

Contacto de soporte

Revista de Lexicografía