Consultar o índice de títulos


 
Número Título
 
Vol 16 (2015) A lingüística de Internet: máis un desafío para a gramática galega e a súa didáctica Resumo   PDF
Estefanía Mosquera-Castro
 
Vol 17 (2016) A orixe literaria do nome da Coruña Resumo   PDF
Gonzalo Navaza
 
Vol 17 (2016) aaBBB: A forma estrófica da cantiga 7 de Fernan Rodriguez de Calheiros Resumo   PDF
Rip Cohen
 
Vol 16 (2015) As vogais medias átonas finais no portugués brasileiro do século XIX Resumo   PDF (Português)
Eliane Da Rosa
 
Vol 17 (2016) Castanhas e cascavelhos – ou como un rexionalismo do Miño evidencia a relación entre as vivencias e a lingua Resumo   PDF (Português)
José Teixeira
 
Vol 16 (2015) Galnet: o WordNet do galego. Aplicacións lexicolóxicas e terminolóxicas Resumo   PDF
Miguel Anxo Solla-Portela, Xavier Guinovart
 
Vol 16 (2015) Igualdade de xénero e didáctica das linguas. Aproximación ás tarefas comunicativas desde a lingüística sociodiscursiva Resumo   PDF
Noemí Basanta
 
Vol 16 (2015) O galego nos textos metalingüísticos portugueses (séculos XVI-XIX) Resumo   PDF (Português)
Sónia Duarte
 
Vol 16 (2015) Para unha análise lingüística dos discursos. A heteroxeneidade enunciativa como principio ordenador da investigación Resumo   PDF (Português)
Maria Aldina Marques
 
Vol 16 (2015) Recensión: Belén López Meirama / María Álvarez de la Granja, Léxico dispoñible en galego Resumo   PDF
Xoán López-Viñas
 
Vol 17 (2016) Recensión: Carlos Alberto Faraco, História sociopolítica da língua portuguesa Resumo   PDF
Pere Comellas
 
Vol 17 (2016) Recensión: Carolina Pérez Capelo, Toponimia e variación dialectal. Os topónimos rematados en -oa, -oá, -úa, -uá Resumo   PDF
Paulo Martínez-Lema
 
Vol 16 (2015) Recensión: Janet Davies, The Welsh Language. A History. Cardiff Resumo   PDF
Xosé Manuel Sánchez-Rei
 
Vol 16 (2015) Recensión: Xosé Manuel Sánchez Rei (ed.), Modelos de lingua e compromiso Resumo   PDF
Estefanía Mosquera-Castro
 
Vol 17 (2016) Recensión: Xosé Ramón Freixeiro Mato, A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n´O Gaiteiro de Lugo Resumo   PDF
Cristian Pernas-Rubal
 
Vol 17 (2016) Significado e función dos antropónimos en Majina, a primeira novela galega Resumo   PDF
Xosé Antonio Fernández-Salgado
 
Vol 16 (2015) Sobre as orixes dos valores de /e/ átono en posición medial no portugués europeo e brasileiro Resumo   PDF (Português)
Maria José Carvalho
 
Vol 17 (2016) Tipos de marcadores discursivos no galego oral e escrito Resumo   PDF
Xosé Ramón Freixeiro-Mato
 
Vol 17 (2016) Unha nova proposta de lectura e interpretación para o v. 9 da «cantiga da guarvaia»: des aquelha vs. de saquelha Resumo   PDF
Bieito Arias-Freixedo
 
1 - 19 de 19 elementos