1.
Larson P. Do obradoiro de Universo Cantigas (II): Consideracións sobre o refrán de «Punhei eu muit’em me quitar» de Fernan Garcia Esgaravunha (UC 226). RGF [Internet]. 2019Dec.31 [cited 2020May27];200:151-8. Available from: http://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2019.20.0.5923