1.
Regueira X. Variación fonética, a lingua da esfera pública e estándar oral: entre a lingüística e a política. RGF [Internet]. 2019Dec.31 [cited 2020May27];200. Available from: http://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2019.20.0.5922