1.
Rodríguez Fernández E. Recensión: Alexandre Rodríguez Guerra (ed.), Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico. RGF [Internet]. 2018Dec.30 [cited 2019Oct.20];190:167-74. Available from: http://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2018.19.0.4953