1.
Varela Armas L. Recensión: Héctor Cajaraville Araújo, Os xogos de palabras na prensa gratuíta en galego: De Luns a Venres. RGF [Internet]. 2017Dec.12 [cited 2020May31];180:177-82. Available from: http://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2017.18.0.3189