1.
Marques MA. Para unha análise lingüística dos discursos. A heteroxeneidade enunciativa como principio ordenador da investigación. RGF [Internet]. 2015Dec.10 [cited 2020Feb.27];160:107-21. Available from: http://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2015.16.0.1380