1.
Carvalho MJ. Sobre as orixes dos valores de /e/ átono en posición medial no portugués europeo e brasileiro. RGF [Internet]. 2015Dec.10 [cited 2020Apr.7];160:43-. Available from: http://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2015.16.0.1378