Regueira, Xosé. “Variación fonética, a Lingua Da Esfera Pública E estándar Oral: Entre a lingüística E a política”. Revista Galega de Filoloxía 200 (December 31, 2019). Accessed May 27, 2020. http://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2019.20.0.5922.