Cohen, Rip. “Métrica E crítica Textual Nas Cantigas d’amigo: Responsión Externa Por Pares De Estrofas”. Revista Galega de Filoloxía 190 (December 30, 2018): 73-91. Accessed February 27, 2020. http://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2018.19.0.4947.